AK Entreprenad AB

Totalentreprenad

Totalentreprenaden är den mest genomgripande formen av entreprenad, där vi som byggare tar hand om allt som har med byggnationen att göra. Det enda du behöver innan du anlitar oss är dina tankar, idéer och skisser av hur du vill att byggnationen ska bli. Därefter tar vi över och ser till att dina tankar förvandlas till verklighet.

Välja entreprenör

När du som husägare vet vad du vill ha, men inte hur det ska förverkligas är det totalentreprenad som gäller. Det innebär att byggfirman får uppdraget att realisera den tanke och den idé som finns hos husägaren, utan att alltid får så specificerade uppgifter om exakt hur byggnationen ska ske. Vid en totalentreprenad är det därför mycket viktigt att välja rätt entreprenör för uppgiften. Ju mer kompetens som entreprenören själv besitter, desto bättre. Den byggare som kan erbjuda de flesta kompetenser vad gäller byggnationer i sitt eget team, gör att arbetet går lätt och smidigt och det råder inget tvivel om vem som är ansvarig för uppgiften. Om en entreprenör behöver ta in en mängd andra underentreprenörer försvåras arbetet på flera sätt. Dels blir ansvarsfrågan alltid svårare när flera parter är inblandade, dels kan projektledaren få svårt att synkronisera arbetets gång när många olika aktörer ska synkroniseras i tid.

Erfarenhet

Entreprenörer med bred erfarenhet från olika typer av byggprojekt besitter kunskaper som kan komma väl till pass vid om- och nybyggnationer när totalentreprenad är det som gäller. Inget hus är det andra likt, och ofta kan speciellt utformade lösningar spela en avgörande roll för hur helhetsintrycket och funktionen ska bli. Ett gediget byggprojekt skapas genom erfarenhet och engagemang. Därtill behövs ett stort kunnande och förmågan att ta till sig vad kunden verkligen har för tankar och idéer. Vi på Allerskog & Krantz lyssnar på vad du som kund vill ha och presenterar moderna, stilrena och praktiska lösningar som både fyller dina behov och som passar i den miljö som byggnationen ska ske i.

Referenser

Den byggare som kan visa på gedigna referenser för tidigare arbeten, kan också visa upp att de har kompetens att förverkliga kundernas önskemål. Be gärna om referenser från tidigare projekt, och om du har tid är det inte dumt att åka och titta på ett par stycken. Referenser är alltid viktiga som måttstock för hur väl en byggmästare lever upp till de krav som kunderna ställer. Särskilt viktigt blir förmågan att visa på goda referenser när det handlar om en totalentreprenad, med det ansvar det innebär.

Vi kan totalentreprenad

En totalentreprenad är att förlita sig på att byggentreprenören kan sin sak. Det kan vi på Allerskog & Krantz. Vi har den kompetens, den erfarenhet och det engagemang som krävs för att realisera våra kunders önskemål och krav. Vi är ett företag att lita på, i alla väder. Välkommen att kontakta oss om du går i byggtankar och har hus i Stockholm med omnejd. Vi realiserar dina drömmar.