FAQ – Vanliga frågor och svar om totalentreprenad

Här sammanställer svar på några av de vanligaste frågorna som vi får av våra kunder om totalentreprenad i Stockholm, bl.a. om pris, kostnad och arbetets omfattning.

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad innebär att en enda entreprenör ansvarar för planering och utförande av ett byggprojekt. Du som beställare behöver bara ett kontrakt och slipper förhandla med flera entreprenörer. Utförararen av en totalentreprenad brukar i sin tur vanligtvis anlita flera underentreprenörer.

Vad är kostanden för att bygga hus med totalentreprenad?

Kostnaden beror bl.a. på husets utseende, typ av konstruktion, materialval och tomtens beskaffenhet. Som riktpris brukar vi säga att ett arkitektritat trähus kan kosta runt 18 000 till 25 000 kronor per kvadratmeter. Ett stenhus som ritats av arkitekt brukar kosta cirka 20 000 till 30000 kronor per kvadratmeter.

Vill du veta vad det kostar att bygga hus med oss? Kontakta oss för en prisuppgift!

Vad påverkar priset?

När du väljer totalentreprenad påverkas priset främst av husets storlek, byggmetod, utformning, markförhållanden, materialstandard och de tekniska system som du vill ha i huset eller byggnaden.

Vilka fördelar finns med att bygga med totalentreprenad?

Det finns flera fördelar. Först och främst har du som beställare bara en avtalspart. Det innebär att du bara behöver hålla kontakt med en firma. Du slipper kontrollera arbetet och lösa frågor som eventuellt dyker upp mellan de olika hantverkarna. Denna typ av entreprenad är tryggare för dig eftersom du får ett fast pris, hög kvalitet, garanti på utfört arbete och en tydlig tidsplan.

Finns det några nackdelar?

När du använder totalentreprenad sköter vi all administration av husbygget eller byggprojektet. Det är främst en fördel för dig, men om du vill pressa priset och själv sköta all koordinering kan en annan entreprenadform vara bättre. Önskar du styra ditt projekt i detalj är inte heller totalentreprenad bästa valet.

Vad kostar det att bygga pool med totalentreprenad?

Priset för att bygga pool med totalentreprenör brukar vara runt 100000 – 200000 kronor för själva arbetskostnaden. Detta pris bygger på att en färdig poolstomme används. Kostnaden beror även på poolens dimensioner och volym samt på tomtens beskaffenhet.

Materialkostnaden för pool, pump, filter, rör, uppvärmning och belysning tillkommer. Ofta brukar materialkostnaden vara ungefär lika stor som arbetskostnaden.

Vem är byggherre vid totalentreprenad?

Du som beställare är som regel byggherre. Enligt lagen är det du som ansvarar för att samhällets regler och krav efterföljs. Därför är det viktigt att anlita en byggfirma som tar varje uppdrag på allvar.

Vilka administrativa föreskrifter finns för totalentreprenad?

För totalentreprenad finns dels de administrativa föreskrifterna i AMA AF, dels ABT 06. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och består av flera referensböcker från AB Svensk Byggtjänst. Där ingår även AF – administrativa föreskrifter som omfattar just entreprenad. ABT 06 är Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader och används vid upphandling och avtal.

Vad är styrd totalentreprenad?

Styrd totalentreprenad innebär att beställaren övertar ansvaret från entreprenören för vissa specifika delar av projektet. Denna entreprenadform tillämpas om beställaren önskar mer kontroll över någon särskild funktion i byggprojektet, t.ex. att en speciell produkt eller lösning ska inkluderas i bygget.

Vad är en rambeskrivning?

Rambeskrivning är en teknisk beskrivning för upphandling av totalentreprenad. Hur en rambeskrivning ska utformas framgår av AMA och RA.

Vad är ett förfrågningsunderlag?

Ett förfrågningsunderlag är en beskrivning av det jobb som en beställare vill ha anbud på genom upphandling. Förfrågningsunderlag används exempelvis när en bostadsrättsförening eller en hyresrättsförening ska upphandla tjänster för totalentreprenad.

Förfrågningsunderlaget ska tydligt beskriva vad beställaren vill att totalentreprenaden ska utföra. Detta material består av text och eventuellt även av ritningar. Entreprenadregler bifogas i en AF-del, d.v.s. administrativa föreskrifter.

 

Allerskog & Krantz – din partner för ditt nästa projekt

Funderar du på att bygga hus, pool, garage, förråd eller brygga? Oavsett vilka planer du har ser vi på Allerskog & Krantz till att uppfylla dina byggdrömmar!