Här utför vi en omfattande renovering av en gård i Stockholm till en återkommande kund till oss.
Renoveringen avser Huvudbyggnad med 2 st flyglar och ett stort stall.