Totalentreprenad Stockholm

Totalentreprenad Stockholm

Allerskog & Krantz

Totalentreprenad i Stockholm

Allerskog & Krantz utför totalentreprenad i Stockholm och Stockholmsregionen. När du anlitar oss tar vi hand om allt som har med ditt byggprojekt att göra. Du kan känna dig trygg – Vi är en totalentreprenör med erfarenhet som sträcker sig ända tillbaks till 1975!

Byggprojekt är komplicerade

Om du någonsin varit inblandad i ett byggprojekt vet du att det är mycket som är på gång hela tiden. Att planera och koordinera olika moment och hantverkare är som ett jättelikt pussel. Det är mycket som ska falla på plats för att det inte ska dra ut på tiden och för att kostnaderna inte ska springa iväg.

Låt oss göra jobbet istället!

Allerskog & Krantz erbjuder totalentreprenad i Stockholm med omnejd. Vi tar hand om ditt byggprojekt så att du slipper bli stressad över att få alla moment att passa. När du anlitar oss sköter vi all planering. Därefter engagerar alla byggarbetare och ser till att rätt person är på plats vid rätt tillfälle. Dessutom sköter vi inköp och leverans av material.

Förutom att du slipper stress och spar tid finns även en annan fördel med att använda oss vid totalentreprenad. Du har nämligen möjlighet att få bättre pris på material jämfört med om du gör inköp som privatperson!

Våra tjänster inom totalentreprenad

Vi på Allerskog & Krantz utför totalentreprenad av alla tänkbara slag i Stockholm, skärgården och Stockholmsregionen.

Här är några exempel på de typer av uppdrag som vi regelbundet tar oss an:

 • Totalentreprenad för hus (nybygge)
 • Nyckelfärdiga hus
 • Fritidshus
 • Bryggor och brygghus
 • Utbyggnad och tillbyggnad
 • Ombyggnad
 • Garage
 • Gäststuga
 • Totalentreprenad för pool
 • Kök, badrum, WC och tvättstuga
 • Takläggning
 • Golvläggning
 • Fasad

Totalentreprenad eller utförandeentreprenad

Om du planerar att bygga hus i Stockholm är en av de första frågorna att ta ställning till ifall du ska bygga med totalentreprenad eller utförandeentreprenad. Dessa är de två typerna av entreprenader som vi har i Sverige.

När du anlitar oss för totalentreprenad i Stockholm är det vi som ansvarar för både projektledning och utförande. Det är själva definitionen av totalentreprenad. Vi planerar och bygger. Ditt ansvar som beställare är då endast att ange krav på funktioner för entreprenaden. Vi ansvarar fullt ut för att bygget lever upp till dessa krav!

Vill du som beställare själv stå för projekteringen kan vi även jobba som utförandeentreprenad.

Valet är ditt!

Upphandlingsform

När du använder dig av Allerskog & Krantz för totalentreprenad är det i huvudsak i form generalentreprenad. Med det menas att vi som entreprenör sköter all upphandling av underentreprenörer. För dig som beställare innebär det mindre risk att något glöms bort eller faller mellan stolarna.

Generalentreprenad fungerar även som upphandlingsform vid utförandeentreprenad. Oavsett vad du väljer är principen densamma – vi sköter allt arbete med underentreprenörerna. Du kan ägna dig åt annat än att koordinera och förhandla.

Så här hänger det ihop:

 • Generalentreprenad: Du som beställare har kontrakt med oss som totalentreprenör. Vi sköter avtal med underentreprenörerna. Detta är den vanligaste upphandlingsformen. Den innebär minimalt med bekymmer för dig som beställare.
 • Samordnad generalentreprenad: Du ansvarar för projektering och byggmaterial. Du anlitar ett antal entreprenörer men en generalentreprenör ansvarar sedan för arbetet. Detta är en vanlig upphandlingsform i Sverige.
 • Delad entreprenad: Du som beställare sköter upphandling och avtal med alla entreprenörer vilka blir varandras sidoentreprenörer. Detta är den billigaste upphandlingsformen. Det innebär dock att du som beställare ett stort ansvar och behöver lösa eventuella frågor med varje enskild entreprenör. Här finns alltid risk för bristande samordning och att olika parter skyller på varandra.

Varför krångla till det?

När du anlitar Allerskog & Krantz för totalentreprenad i Stockholm blir det alltid enkelt. Du har ett kontrakt med oss och så sköter vi koordinering och avtal med alla underentreprenörer. Vi jobbar och ser till att ditt projekt blir precis så som du tänkt dig!

Kontakta oss nu så kan vi diskutera olika idéer och ge dig ett förslag på pris.